Bild 1 av 1

Gymnasieskolor

Visa karta

Gymnasieskolor

I Sigtuna finns flera gymnasieskolor med olika inriktning. Vilken passar dig bäst?

Arlandagymnasiet, som är en kommunal skola, finns ett brett utbud av program. Eleverna studerar i en miljö som genomsyras av IT och framåtanda med moderna, engagerade och kunniga pedagoger.

I Sigtuna stad hittar du det anrika riksinternatet SSHL – Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Här finns plats både för internatelever och så kallade dagelever. På SSHL ges varje elev stor frihet att skapa en egen profil på sin utbildning med den humanistiska grundsynen som bas.

Mitt emellan Märsta och Sigtuna ligger Waldorfskolan Josefina. Här utvecklar man nya och spännande former av waldorfpedagogik helt baserad på block-läsning. Estetik och teori i samverkan är kännetecknet för Josefinaskolan.

I Märsta hittar du också kommunens senaste gymnasieskola – Märsta Praktiska. På Märsta Praktiska erbjuds lärlingsutbildning, vilket betyder att eleverna tillbringar ungefär halva tiden i skolan och halva tiden på arbetsplatser.

I Sigtuna kommuns gymnasiesärskola finns Kunskapssmedjan och Kunskapsverkstan. De hör till Arlandagymnasiet. Här arbetar man utifrån en helhetssyn och lägger stor vikt vid såväl elevernas personliga och sociala utveckling som deras kunskapsutveckling.

Lämna en kommentar