Bild 1 av 1

Naturskolan

Näsudden 123/Flottvik 141
19592 Märsta
08-592 522 65
www.sigtuna.se/naturskolan

Visa karta

Naturskolan

För över 20 år sedan startades naturskolan i Sigtuna. Då var man före sin tid. Och det är man fortfarande.

Naturskolan ser till att få in naturupplevelser i den vanliga skolans NO-undervisning. Allt för att barnen ska få uppleva naturen på ett överraskande och positivt sätt. Och få lust att vistas mer i naturen, bevara den och verka för en långsiktigt hållbar utveckling. En härlig målsättning.

Experimentskafferiet, från förskolan till åk. 9 Vi har skapat ett helt skafferi för att utveckla under-visning inom teknik-, fysik-, kemi- och biologiämnena i Sigtunas skolor. För det tycker vi är viktigt.

Snilleblixtar, skolår F–5

Vi gillar snilleblixar. Och det ska börja tidigt. Redan i förskolan ges elevernas egna uppfinningar utrymme att lösa problem. Det handlar om att stimulera nyfikenheten, fantasin, kreativiteten, initiativförmågan och självtilliten. Ett spännande arbete.

Lämna en kommentar