Bild 1 av 1

Om Sigtuna

Sigtuna är Sveriges första stad. Grundad av Erik Segersäll år 970, byggdes staden som en mötesplats och ett centrum för det nya rike och den nya kungamakt som växte fram. Spåren från historien är många och staden är ett populärt och uppskattat utflyktsmål för 100 000-tals besökare.

Idag är Sigtuna namnet på hela kommunen som omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad. Som hemkommun för Sveriges största och främsta internationella flygplats; Stockholm Arlanda Airport är besökarna många. Sedan 1996 ligger Sigtuna kommun på fjärde plats i antal sålda hotellnätter, efter Stockholm, Malmö och Göteborg. Årligen står destinationen värd för 886 000 hotellövernattningar (2016). Här finns 22 hotell- och konferensanläggningar.

I Sigtuna finns fem slott öppna för allmänheten. Ett kungligt slott – Rosersberg, ett av stormaktstidens praktslott – Skokloster, ett av Thessins pärlor och center för kultur – Steninge och slutligen ett slott som fler borde lära känna – Skånelaholm. Sommaren 2014 öppnade Wenngarns slott åter sina portar och är öppet året runt.

Med fyra golfklubbar inom 17 minuter från Arlanda kan Sigtuna erbjuda många möjligheter till variation.

Besöksnäringen i Sigtuna

Sveriges nya basnäring

Sigtunas siffror imponerar. Besöksnäringen i Sverige omsatte under 2016 ca 296 miljarder, varav ca 41,3 miljarder i Sigtuna. Besöksnäringen i Sigtuna kommun skapar närmare 19 000 arbetstillfällen.

Sigtuna har en mycket stark mötesindustri. Vår kommun växer stadigt och har idag 46 274 invånare (2016) och ligger på fjärde plats i landet vad gäller antal hotellövernatt­ningar. Destinationens hotell genererade 886 000 gästnätter under 2016, och det är således bara de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som haft fler.

24,7 miljoner är en annan hisnande siffra. Det är antalet resenärer som passerade Sigtunas flygplats Arlanda under 2016.

Av den totala omsättningen på cirka 41,3 miljarder kronor beräknas 25 % komma Sigtuna kommun tillgodo i form av sysselsättning och skatteintäkter. Resterande delar tillfaller andra kommuner i närregionen.

Vi står väl rustade att möta framtidens utmaningar. Med en stark tradi­tion av samarbete, ett tydligt varumärke, en prisbelönt samverkan för en hållbar utveckling och en vilja att ligga i framkant är Sigtuna redo att vara en viktig del i arbetet att bygga Sveriges nya basnäring.

Sigtuna i siffror

 • 46 274 invånare (2016)
 • 4 300 företag
 • 290 föreningar
 • 10 naturreservat
 • 5 slott
 • 2 SJ-stationer & 3 pendeltågsstationer
 • Näst högsta arbetsplatskvoten i Sverige
 • I topp för inflyttning

 

Infographic-BoiSigtuna_20141015

BESÖKSNÄRINGEN 2016

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 886 000
 • Passagerare Arlanda: 24,7 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

 

BESÖKSNÄRINGEN 2015

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 857 341
 • Passagerare Arlanda: 23,1 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

 

BESÖKSNÄRINGEN 2014

 • Hotellövernattningar Sigtuna: 796 368
 • Passagerare Arlanda: 22,4 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 2,4 miljoner

 

BESÖKSNÄRINGEN 2013

 • Omsättning Sverige: 284 miljarder kr
 • Omsättning Sigtuna: 37 miljarder
 • Hotellövernattningar Sigtuna: 688 196
 • Passagerare Arlanda: 20,7 miljoner
 • Besökare på Sigtunas turistbyråer: 1,7 miljoner

 

Kort fakta Arlanda Visitors Center, AVC:

 • ca 7,7 miljoner ankommande utrikesresenärer passerar årligen Terminal 5
 • ca 2,3 miljon passagerare ankommer/avreser från Terminal 2
 • ca 1,2 miljoner mötande rör sig i området runt AVC T5 och ca 300 000 runt AVC T2
 • 17 500 personer arbetar på flygplatsen (2015)