Bild 1 av 4

Sigtuna Stad

Sveriges första stad, en internationell samlingsplats då som nu.

Visa karta

Om Sigtuna

Sigtuna är Sveriges första stad, grundad på 970-talet av Erik Segersäll. Han hade en vision att skapa en stad och samlingsplats. Och det är just vad Sigtuna är, då som nu. För tusen år sedan bodde inte ens 1000 personer här. Idag har runt 9 000 personer valt att bosätta sig i Sigtuna stad som nu är Sigtuna kommuns näst största tätort.

Sigtuna är en levande stad med små personliga butiker, restauranger, kaféer och massor av aktiviteter. I Sigtuna stad är bebyggelsen tät och småskalig och utgör en unik småstadsmiljö.  Bostadsorten är starkt präglad av sin historia som Sveriges första stad, kontakten med Mälarens stränder och omgivande natur.

Staden karakteriseras av en tusenårig historia med runstenar, ruiner av gråstenskyrkor från medeltiden och dominikanernas tegelkyrka, Mariakyrkan, samt den småskaliga bebyggelsen från 1700-talet och framåt. Stadskärnan utgör dessutom ett riksintresse för kulturmiljön. Detta tillsammans med de kvaliteter som läget vid Mälaren gör Sigtuna stad till en helt unik kulturmiljö.

Utanför stadskärnan växer nya bostadsområden försiktigt fram och bildar en modern omgivning anpassad till dagens krav på boende och tillgänglighet. Ett exempel är Norra Sigtuna stad som just nu utformas med visionsstyrd planering med hög delaktighet från Sigtuna stads befintliga invånare. Läs mer här om projektet här.

Genom att Sigtuna stad fortsätter att växa kommer också utbud av t.ex. affärer, kommunal service och kulturutbud öka tillsammans med förbättrad kollektivtrafik både inom kommunens olika delar

Jobb

Sigtuna stad byggdes som en internationell samlingsplats. Och så är det än idag. I Sigtuna stad är besöksnäringen stark och hotellen och konferensanläggningarna står för en stor del av arbetstillfällena.

I Sigtuna stad kan man med fördel både bo och arbeta. Med sitt strategiska läge mitt emellan Stockholm och Uppsala och med Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, i kommunen saknar du aldrig ett sätt att ta dig till eller från arbetet både inom och utom Sverige om du behöver det.

Lediga jobb i Sigtuna

Boende

Sigtuna kommun är spännande.

Och vi är många som älskar att bo här. Därför är det också full fart på bostadsbyggandet.

I år färdigställs villor, radhus, hyresrätter och bostadsrätter.

Ja, vi bygger till och med en helt ny stadsdel. En variation för att möta allas behov och för att uppfylla bostadsdrömmar.

Till salu i Sigtuna