Bild 1 av 1

Om oss

Destination Sigtuna AB bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. År 2016 omsatte besöksnäringen i Sigtuna kommun 41,3 miljarder kronor, inklusive flygverksamheten på Stockholm Arlanda Airport.

Vårt uppdrag är att stärka Sigtunas attraktionskraft – att locka fler besökare, och även boende till vår fantastiska destination som innefattar Arlanda, Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad. Allt sker i samverkan med kommun och näringsliv. Vi ser samarbete som ett konkurrensmedel och driver bl a ett hotellnätverk, slottsnätverk och Frukostklubben.

När man ska berätta om hur det är att besöka, bo och verka här är ett gemensamt budskap är viktigt. Därför har vi tillsammans med destinationens aktörer arbetat fram varumärket Sigtuna – where Sweden begins, vilket vi använt sedan 2011.

Sigtuna är en plats där det händer mycket och det tycker vi är fantastiskt. Vi driver evenemangen Sigtuna Litteraturfestival, Sigtuna Möte och Sigtunas julmarknader i egen regi, samt stöttar flera andra evenemang på olika sätt. Allt ifrån att erbjuda en välbesökt evenemangskalender till att ge stöd och råd med marknadsföring och pr.

Som Sveriges fjärde största hotelldestination och hemkommun till Sveriges främsta flygplats – Stockholm Arlanda Airport, har vi dessutom ett särskilt ansvar. Sedan 2009 arbetar besöksnäringen i Sigtuna kring hållbar utveckling utifrån en gemensam vision – att tillsammans göra skillnad. Vi mäter upp vår klimatpåverkan och kompenserar årligen för våra utsläpp. Vi är aktiva gentemot våra leverantörer och engagerar våra kunder inom hållbarhetsområdet. 2014 och 2016 utnämndes Sigtuna till en av världens topp-100 mest hållbara destinationer.

 

Destination Sigtunas

värdeord:

först tillsammans

mål:
Sigtuna skall vara första valet i Sverige som en plats växa, lära och arbeta, för att mötas, upptäcka och uppskatta.

affärsidé:
Att genom samarbete med kommun och näringsliv stärka destinationens attraktionskraft i relation till besökare.