Här kan man bli miljöstipendiat – Steningeskolan prisad för solenergi

Under sommaren 2015 fick Steningeskolans vänskola i Burkina Faso elektriskt ljus och möjlighet att ladda en laptop med hjälp solcellspaneler som Steningeskolan har ordnat genom Sigtuna kommuns miljöstipendium. Ett fantastiskt arbete som gett effekt.

 

Nu är det dags att hitta nya stipendiater. 31 oktober är sista ansökningsdag. Här kan du hitta information om detta.

 

Men först, mer om Steningeskolans arbete.

Sedan tjugo år har barn och lärare på Steningeskolan samlat pengar till sin vänskola i Dazankiema för att varje år bidra till den utrustning barnen behöver för sin undervisning.

Förra året sökte Steningeskolan Sigtuna kommuns miljöstipendium för att investera i fem solcellspaneler till skolan. Tillsammans ger dessa två belysningar i varje klassrum, liksom en transformator till den del som förser lärarrummet med el så att lärarna kan ladda en telefon eller laptop.

Skolan i Dazankiema har ca 600 elever i åldrarna 6-12 år.

Motivering

Nämnden motiverade stipendiet på följande sätt:

”För att med systemisk insikt om miljöfrågor ta ett helhetsgrepp om vänkontakten med skolan i Burkina Faso på ett sätt som delaktiggör Steningeskolans barn i att påverka världen samtidigt som det kraftsätter barnen i Dazankiema på flera olika plan. Förutom den globala effekt som tillgång till hållbar energi och utbildning har på miljön, främjar projektet även Steningeskolan genom att på lokal nivå skapa elevnära koppling till energifrågor.”

Miljöstipendiet

Miljöstipendiet delas ut av Sigtuna kommun. Stipendiet är på 30 000 kr och delas ut till aktörer i Sigtuna kommun i syfte att öka och stödja engagemanget för miljöfrågor och att bygga en hållbar värld för framtiden.

Bra tycker vi.

Tidigare stipendiemottagare är t.ex. Josefinaskolan för sitt växthus, Kulturskolan för sitt deltagande i världskonstfestival i Ukraina, Granitens förskola för sin miljöbok, och Naturskolan för sitt arbete med Klimathänderna inför Klimatkonferensen i Köpenhamn år 2009.

Lämna en kommentar