Mitt Sigtuna: Stina Åstrand, Billby gård

Stina Åstrand är en eldsjäl i hästvärlden med flera verksamheter på gång på Billby gård utanför Sigtuna stad. Stina har varit ridlärare sedan 35-40 år och förespråkar småskalighet både för djur och barn.

– Ridsporten är i stora delar rätt konservativ och här finns stora möjligheter att tänka annorlunda, säger Stina. Med småskaligheten blir det lättare att skapa ett mer harmoniskt och intimt möte mellan deltagarna och hästarna. Vi märker helt klart att vi fyller ett behov och kompletterar de två större ridanläggningarna som finns i Sigtuna, fortsätter hon.

Grunden för Stinas verksamhet är Ridlekis för barn från 4 år. Tanken var inte att bedriva en typisk ridskola men allt eftersom eleverna blir äldre så har det även utvecklats till en småskalig ridskola för de lite äldre barnen som väljer att fortsätta rida på Billby gård.

– Alla kommer hit på samma premisser, det utvecklar och stimulerar människor att umgås med hästarna och man är här och nu en stund. Det ska vara kravlöst och kul, säger Stina.

Med den inställningen, i kombination med en utbildning inom socialpedagogik och behandling, driver Stina sedan 2006 dagverksamhet för ungdomar med ätstörningar. Här används umgänget med hästarna och ridningen som terapiform.

– Det är inte prestationsinriktat alls, säger Stina. Vi har samma mål som andra terapiformer men kanske en lugnare och snällare väg dit.

För ett par år sedan väcktes tanken på ett nytt projekt med hästarna och naturen runt gården som arbetsredskap. Tillsammans med föreningen Fjord & fritidshästens rid och körklubb (FRKK) och Valstaskolan har Stina drivit igång verksamheten Våga gå till skogs.

Våga gå till skogs är ett socialt integrationsprojekt som riktar sig till barn i kommunens förberedelseklasser som en väg in i det svenska samhället.

– Målet är att ge elever en möjlighet att utveckla sitt språk i en miljö som inte skolan kan erbjuda, att skapa en känsla för natur samt få sociala och kulturella färdigheter, förklarar Stina.

Här lär man sig att klä sig efter väder för att möta dom olika årstiderna. Våga gå till skogs ger dessa elever en möjlighet att med djuren på Billby gård upptäcka naturen och använda den som klassrum och lekplats.

– Vi vill med nya grepp verka för en ökad språklig och kulturell integration, och det har varit otroligt uppskattat både av lärare och elever säger Stina. Här försätts man i helt nya situationer. Bara att gå ut i skogen kan vara en helt ny upplevelse för dessa ungdomar och att dessutom plocka svamp och sen ÄTA den är en hel upplevelse i sig, fortsätter Stina entusiastiskt.

Eleverna har varit på Billby gård 1 dag i veckan och då ingår tid i stallet och med hästarna, sedan lagar man lunch och äter tillsammans. Också det en ny upplevelse för många. Projektet lever sedan vidare i skolan där man fortsätter att utveckla sina nyvunna erfarenheter.

Våga gå till skogs har under flera år varit ett framgångsrikt Leaderprojekt och utsågs 2012 till Årets Leaderprojekt i Uppland. Stina kom också tvåa när Tidningen Land och ATG utsåg Årets Hästhjälte tidigare i år som en följd av projektet.

– Målet är att bli en permanent verksamhet, vi håller tummarna för att vi får stöd att fortsätta med detta viktiga och givande arbete här på Billby gård, säger Stina.

I styrelsen för Våga gå till skogs sitter förutom Stina även Pernilla Öhman (orförande i FRKK) Pernilla Agermalm, Susanne Fredriksson och Charlie Ekström båda lärare på Valstaskolan.

Lämna en kommentar